HISTORIE

Krásná kavárna se

ZAJÍMAVOU HISTORIÍ 

Dveře Cafe Louvre se poprvé otevřely v roce 1902. Za ta léta Národní třídou kráčely dějiny,
u kavárenských stolků vznikala přátelství, spolky i romány.

Za ta léta doba zrychlila, přesto trváme na zachování nejlepších kavárenských tradic. I dnes si tak můžete vychutnat jedinečnou atmosféru historické velkokavárny, jak ji znal Franz Kafka, Albert Einstein nebo T. G. Masaryk.

Významní

HOSTÉ

Albert Einstein, Karel Čapek nebo Franz Kafka. Slavné osobnosti kulturního i politického života nás navštěvují dnes stejně, jako kdysi.

Předválečný

LOUVRE

1902

Velkokavárna Cafe Louvre na Ferdinandově třídě je slavnostně otevřena a ještě toho roku se zde začíná scházet německý filosofický kroužek vyznávající učení Franze Bretana. Mezi jeho tehdy již slavnými členy (experimentální psycholog Josef Eisenmeyer, soukromý docent Alfred Kastil, Oskar Kraus, Hugo Bergmann či Berta Fantová) se objevují i tehdejší studenti – budoucí profesor estetiky Emil Utitz a právník Felix Weltsch, Max Brod a Franz Kafka.

1905

Max Brod je vyloučen z filosofického spolku a solidárně s ním vystupuje i Kafka. Kavárnu nadále navštěvují a časem si zde, spolu s dalšími přáteli, pronajmou i separátní klubovní místnost.

1911

V kavárně se třikrát schází Umělecké sdružení Sursum. Mezi členy spolku jsou jména jako Emil Pacovský, Josef Váchal, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, E. Frynta, M. Alšová, R. Medek a další. Podle Emila Pacovského „Umění skupiny „SURSUM“ jest protichůdné všem realistním směrům uměleckým, obírajíc se jedině záležitostmi duchovními a kultickými.“

1912

Na pražské německé universitě působí Albert Einstein. Ten patří k pravidelným hostům úterních večerů v salónu výše zmíněné paní Berty Fantové. V kavárně Louvre sedává s Georgem Pickem a s Vladimírem Heinrichem, pozdějším profesorem astronomie na české universitě.

1913

Svůj oblíbený stůl si v Cafe Louvre nachází i němečtí spisovatelé Otto Pick a Franz Werfel. Také Arne Laurin nebo František Langer v Cafe Louvre pracují – a dopisní papíry s hlavičkou kavárny běžně používají pro svou korespondenci.

1915

Podnik se rozrůstá o sklepní prostory budovy. Zde je otevřen vinný sklípek Louvru, kterému se říkalo „Katakomby“ a byla zde i „plzeňská restaurace Grand“.

1925

15. února se v kavárně Louvre schází 38 spisovatelů na ustavující valné hromadě Československého centra PEN klubu. Jeho prvním předsedou je Karel Čapek, čestným hostem první penklubové večeře pak prezident republiky T. G. Masaryk.